Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.citygymmaastricht.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel City Gym Maastricht met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan City Gym Maastricht niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. City Gym Maastricht garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van City Gym Maastricht via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. City Gym Maastricht wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer City Gym Maastricht links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door City Gym Maastricht worden aanbevolen. City Gym Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door City Gym Maastricht niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
City Gym Maastricht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van City Gym Maastricht of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
City Gym Maastricht behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

City Gym Maastricht

Ontmoet het team van City Gym Maastricht!

Marie-Louise Groeneweg

Ik sport al geruime tijd met veel plezier bij City Gym.

Lees meer

Sammy Kasmiran

Ik kom al ruim 10 jaar bij City Gym en nog altijd met veel plezier en naar alle tevredenheid.

Lees meer

Loes Borger

Dankzij John zijn trainingsprogramma kan ik veel beter mijn evenwicht houden en mijn beenspieren zijn sterker geworden.

Lees meer

Rob en Erna Vandeberg

City Gym is voor ons makkelijk bereikbaar te voet, er is deskundige begeleiding met zeer goede adviezen.

Lees meer